Донецький національний університет економіки і торгівлі ім. М. Туган-Барановського

Чернега Оксана Богданівна - ректор ДонНУЕТ

   Донецький національний університет економіки і торгівлі має давню історію. Етапи становлення Університету наочно відображають періоди сучасної історії України.

   Університет, як навчальний заклад, бере свій початок з Вищих кооперативних інструкторських курсів, що функціонували при Центральному Українському кооперативному комітеті з осені 1917 року. На базі цих курсів у січні 1920 року за ініціативою професора Михайла Туган-Барановського був створений Український кооперативний інститут.

   У 1992 році Донецький інститут радянської торгівлі змінив назву на Донецький державний комерційний інститут, а у 1998 році на підставі рішення Державної акредитаційної комісії і постанови Кабінету Міністрів України заклад отримав найвищий четвертий рівень акредитації та статус університету.

   Ураховуючи загальнодержавне і міжнародне визнання результатів діяльності університету, його вагомий внесок у розвиток національної освіти і наук Указом Президента України №169/2007 від 3 березня 2007 р. ДонДУЕТу було надано статус національного.

   За роки свого існування університет підготував біля 100 тис. cпеціалістів для економіки в цілому, торгівлі та ресторанного господарства зокрема. Внаслідок своєї плідної діяльності ДонНУЕТ перетворився у навчально-науковий центр економічної освіти, відомий своїми досягненнями далеко за межами України.

   У складі Університету діють 2 навчальних заклади першого рівня акредитації – Краматорський та Маріупольський коледжі.

   У ДонНУЕТі успішно реалізується концепція ступеневої підготовки спеціалістів: довузівська підготовка – молодший спеціаліст – бакалавр – магістр – кандидат наук – доктор наук. За усіма спеціальностями розроблені та втілюються інтегровані навчальні плани.

   Випускники Університету працюють у багатьох країнах світу. Тільки для країн дальнього зарубіжжя ДонНУЕТ підготував біля 1000 спеціалістів.

   Широке розповсюдження мають досягнення вчених ДонНУЕТу. В Університеті працюють 17 професорів та докторів наук, 54 кандидати наук, 102 викладачів.

   Світове визнання одержали дослідження наукових шкіл з економіки та фінансів торгівлі, бухгалтерського обліку, аналізу і контролю, маркетингу та комерційної діяльності, маркетингового менеджменту, обладнання харчових виробництв, технології харчування. Внесок учених і педагогів Університету отримав високу оцінку Уряду України.

   Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського видає науковий журнал «Вісник ДонНУЕТ», який віднесений до фахових видань в галузі економічних і технічних наук. Університетом видаються тематичні збірники наукових праць «Торгівля і ринок України», «Обладнання та технології харчових виробництв», «Інтелект. Особистість. Цивілізація », що входять до переліку затверджених наукових видань експертних рад Міністерства освіти і науки України.

   ДонНУЕТ успішно співпрацює з численними авторитетними міжнародними і вітчизняними структурами та організаціями. Вчені Університету працюють експертами Кабінету Міністрів України, комітетів Верховної Ради України, Вищої атестаційної комісії України. Вони беруть активну участь у розробці законів, які приймаються Верховною Радою.

   Університет є одним з перших закладів в Україні, який розпочав роботу над міжнародними науковими проектами у межах європейської програми TEMPUS/TACIS.

   В Університеті сертифіковано систему управління якістю, що повністю відповідає вимогам стандарту ISO 9001:2015 (реєстраційний номер сертифікату 31400257 QM15).

   Сьогодні ДонНУЕТ готує спеціалістів не тільки для сфери торгівлі та послуг, але й для інших галузей економіки, по праву ставши центром підготовки економічних кадрів. Всупереч труднощам у країні, Університет перебудовується відповідно до потреб часу, щоб тісніше інтегруватися до європейського простору та забезпечити незалежну Українську державу молодими кваліфікованими фахівцями.

Адреса:


50005 Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, вул. Трамвайна 16.

Тел: +38 (056) 409 - 77 - 97

office@donnuet.edu.ua

http://www.donnuet.edu.ua