Київський націоналний торговельно-економічний університет

Мазаракі Анатолій Антонович - д.е.н., проф., ректор Київського національного торговельно-

економічного університету

   Київський національний торговельно-економічний університет(КНТЕУ)– провідний навчальний заклад України, акредитований за найвищим IV рівнем. Університет є лідером у реформуванні вищої освіти країни, впровадженні новітніх навчальних технологій. Університет здійснює підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації фахівців для зовнішньої і внутрішньої торгівлі, фінансової і банківської системи, митної служби, конкурентної політики, страхової справи, рекламного бізнесу, економіки та фінансів підприємства, менеджменту інвестиційної та інноваційної діяльності, маркетингу, комерційного і фінансового права, бухгалтерського обліку, фінансового аналізу та контролю, експертизи товарів та послуг, туризму, готельного та ресторанного господарства, захисту прав споживачів, виставкової діяльності, комерційної діяльності на ринку нерухомості, психології, філології.

   Загалом підготовка фахівців здійснюється за 14 напрямами на освітньо-кваліфікаційному рівні «бакалавр», 25 спеціальностями на рівні «магістр». Паралельно можна здобути освіту та отримати диплом державного зразка Франції; диплом перекладача  з англійської мови ("бакалавр");  військове звання молодшого лейтенанта. У 2012 році започатковано англомовні магістерські програми для українських та іноземних громадян на ОКР «магістр» - «Менеджмент ЗЕД» та «Менеджмент туристичного бізнесу». Національним органом України з сертифікації визнано, що в КНТЕУ система управління якістю відповідає вимогам ДСТУ ISO 9001:2009 (ISO 9001:2008).
    Університет має 5 факультетів :
- економіки, менеджменту та права
- банківської справи
- обліково-фінансовий
- ресторанно-готельного та туристичного бізнесу
- товарознавчий

   До його структури входятьВінницький торговельно-економічний інститут,Чернівецький торговельно-економічний інститут, Харківський торговельно-економічний інститут, Коломийський економіко-правовий коледж, Торговельно-економічний коледж (м. Київ), Хмельницький торговельно-економічний коледж, Вінницький торговельно-економічний коледж, Ялтинський торговельно-економічний коледж, Вище комерційне училище (м. Київ), Харківський торговельно - економічний коледж, Чернівецьке вище комерційне училище, Інститут молоді "Інтелект" , Інститут вищої кваліфікації, Ужгородський навчальний центр, Коломийський навчально-консультаційний центр, Франко-український інститут управління, Центр ділової іноземної мови, Центр довузівської підготовки, Відділення довузівської підготовки іноземних громадян. 
   Для забезпечення високого рівня практичної підготовки студентів функціонують Навчально-виробниче об’єднання, Центр навчально-тренінгових фірм, Центр з сертифікації продукції послуг та систем якості. 
   З метою організації та координації навчального процесу, виховної роботи зі студентами, наукової діяльності діють функціональні відділи, бібліотека, центр розвитку кар’єри, інші підрозділи.
   Високий рівень підготовки фахівців забезпечують кваліфіковані, досвідчені науково-педагогічні кадри. Питома вага викладачів з науковими ступенями доктора та кандидата наук перевищує 70 відсотків. Працює 13 заслужених діячів науки і техніки, заслужених працівників вищої школи, народної освіти, 4 академіка та 4 члена-кореспондента академій наук. Створено систему підвищення рівня педагогічної майстерності, опанування викладачами сучасних форм і методів навчання. Працює Вища школа педагогічної майстерності. 
   КНТЕУ укладено угоди з міністерствами і підприємствами про творчу науково-технічну співдружність та співпрацю в галузі підготовки спеціалістів багатьох спеціальностей, зокрема, з Рахунковою палатою України, Національним банком України, Міністерством економіки та з питань європейської інтеграції, Міністерством фінансів України, Міністерством закордонних справ України, Державною податковою адміністрацією України, Державною митною службою України, Державним казначейством України, Антимонопольним комітетом України, Головним контрольно-ревізійним управлінням України, Пенсійним фондом України, акціонерними банками ”Надра”, “Аваль”, Торгово-промисловою палатою України, Українською асоціацією якості та іншими установами. 
   Встановлені та підтримуються творчі зв’язки з 52 навчальними закладами 21 країни. Університет є представником країни у 7 престижних міжнародних організаціях, у т.ч. у Міжнародній асоціації вищої освіти, бере участь у виконанні ряду міжнародних проектів, зокрема по підготовці фахівців з казначейства, банківської системи, туризму та готельного господарства.
   Матеріально-технічна база університету відповідає міжнародним стандартам. Для студентства створено сприятливі соціально-побутові умови. До послуг викладачів і студентів магазин, кафе, медпункт, перукарня, пральня та інші побутові пункти.

Адреса:
02156,Україна, м. Київ, вул. Кіото, 19
Тел.: (044)531-33-48,
E-mail: knteu@knteu.kiev.ua
           www.knteu.kiev.ua