Ревізійна комісія

Асоціації українських виробників "Морозиво і заморожені продукти"


ГОЛОВА РЕВІЗІЙНОЇ КОМІСІЇ АУВМ і ЗП

 

 

 

 

Полякова Н.В. – директор з фінансових питань ПОГ АПВТ "Фірма Ласка".

 

 

 

 

 

ЧЛЕНИ РЕВІЗІЙНОЇ КОМІСІЇ АУВМ і ЗП:

  1. Лазюта А.А. – аудитор (з питань МСФЗ, П(с) БО) та податкового обліку ПАТ «Житомирський маслозавод»;

  2. Литвинова Т.А. – в.о. заступник головного бухгалтера ПрАТ «Хладопром».

ФУНКЦІЇ І ЗАДАЧІ РЕВІЗІЙНОЇ КОМІСІЇ АУВМ і ЗП:

• контроль за фінансово-господарською діяльністю Асоціації здійснюється Ревізійною комісією.

• порядок діяльності Ревізійної комісії затверджується Загальними зборами;

• ревізійна комісія та її Голова обираються Загальними зборами в складі Голови та членів з числа членів Асоціації терміном на 5 років;

• ревізійна комісія проводить планові ревізії перед скликанням чергових Загальних зборів за дорученням Загальних зборів, за власною ініціативою, позапланові ревізії проводяться за вимогою 1/3 (однієї третини) Членів Асоціації;

• засідання Ревізійної комісії оформляється протоколом;

• ревізійна комісія вправі вимагати та їй повинні бути надані всі матеріали, бухгалтерські та інші документи, а в разі необхідності – особисті пояснення від посадових осіб Асоціації. Вимоги Ревізійної комісії обов'язкові для виконання;

• річний звіт і баланс надається Загальним зборам тільки з висновком Ревізійної комісії та Спостережної Ради;

• ревізійна комісія зобов`язана скликати позачергові Загальні збори, якщо виникла серйозна загроза інтересам Асоціації чи виявлені зловживання посадових осіб;

• ревізійна комісія для здійснення перевірок залучає в необхідних випадках аудиторські організації;

• Президент, Голова і члени Спостережної Ради Асоціації і Виконавчої дирекції не можуть бути обрані в Ревізійну комісію;

• засідання Ревізійної комісії вважаються правомочними, якщо на ньому були присутні не менш 2/3 її членів;

• рішення на засіданнях Ревізійної комісії приймаються більшістю голосів. Кожен член комісії має один голос;

• голова ревізійної комісії може брати участь у засіданнях Спостережної Ради Асоціації з правом дорадчого голосу.