Спостережна рада

Асоціації українських виробників "Морозиво і заморожені продукти"


ГОЛОВА СПОСТЕРЕЖНОЇ РАДИ АСОЦІАЦІЇ УКРАЇНСЬКИХ ВИРОБНИКІВ "МОРОЗИВО І ЗАМОРОЖЕНІ ПРОДУКТИ"

 

 

 

Рудь Петро Володимирович - Голова правління ПАТ "Житомирський маслозавод", президент компанії "Рудь".

 

 

 

 

ЧЛЕНИ СПОСТЕРЕЖНОЇ РАДИ АУВМ і ЗП:

1. Піщанський В.І. – фінансовий директор ТОВ "Ласунка";

2. Баришевський О.В. – президент ПрАТ "Хладопром";

3. Чередник К.В. - генеральний директор ПОГ АПВТ "Фірма Ласка";

4. Рудомська О.Ю. - генеральний директор ТОВ ВТП "Агропереробка";

5. Рябова О.О. - голова правління ПАТ "Вінтер";

6. Сторожук Ю.М. - генеральний директор ПрАТ "Геркулес" (звільнений в початку 2015 року).


ФУНКЦІЇ І ЗАДАЧІ ГОЛОВИ СПОСТЕРЕЖНОЇ РАДИ АУВМ і ЗП:

скликає Спостережну Раду Асоціації, здійснює керівництво її діяльністю; 

• проводить засідання Спостережної Ради, підписує прийняті нею рішення;

• діє від імені Асоціації, у тому числі представляє її інтереси у всіх державних органах, установах, підприємствах різних форм власності, судових органах та за кордоном;

• по представленню Президента розглядає та затверджує на засіданні Спостережної Ради кошториси витрат Асоціації, структуру та штат Виконавчої дирекції;

• забезпечує контроль за виконання членами та асоційованими членами Асоціації рішень Загальних зборів та Спостережної Ради Асоціації;

• приймає рішення по всім питанням діяльності Асоціації, які не є винятковою компетенцією інших органів управління; 

• погоджує по представленню Президента кандидатуру Виконавчого директора та Головного бухгалтера;

• приймає рішення про пред’явлення претензій і позовів від імені Асоціації до організацій України відповідно до чинного законодавства;

• здійснює інші функції за дорученням Загальних зборів.


ФУНКЦІЇ І ЗАДАЧІ СПОСТЕРЕЖНОЇ РАДИ АУВМ і ЗП:

     Спостережна Рада уповноважена вирішувати будь-які питання діяльності Асоціації не віднесені до виняткової компетенції Загальних зборів, Президента, а саме:

• представляє на затвердження Загальним зборам річний звіт, бюджет і бухгалтерський баланс Асоціації;

• рекомендує Загальним зборам входження Асоціації в інші підприємства й організації як засновника;

• представляє на затвердження Загальним зборам підприємства для прийому до членів Асоціації;

• рекомендує Загальним зборам визначення розмірів і порядок внесення вступних, членських і цільових внесків;

• аналізує стан сплати вступних і щорічних внесків;

• по поданню Президента визначає заходи заохочення і стягнення для членів Асоціації й асоційованих членів;

• по поданню Президента Асоціації затверджує розподіл фінансових і матеріальних засобів Асоціації по напрямках її діяльності;

• розглядає скарги на адресу членів Асоціації й асоційованих членів;

• погоджує прийом та звільнення виконавчого директора та головного бухгалтера по представленню Президента;

• визначає термін і порядок проведення перевірок фінансово - господарської діяльності Виконавчої дирекції;

• визначає порядок денний та дату наступних чергових Загальних зборів;

• інші питання, відповідно до рішень Загальних зборів.

    Спостережна Рада Асоціації та Голова Ради обираються на Загальних зборах з членів Асоціації строком на 5 років, у кількості затвердженими Загальними зборами. Засідання Спостережної Ради Асоціації скликаються по мірі необхідності, але не менш ніж раз на квартал. Рішення про проведення позачергового засідання   Спостережної Ради приймаються Головою чи Спостережною Радою, а також за вимогою не менш 1/3 членів Спостережної Ради.

    Засідання Спостережної Ради правомочне, якщо на ньому присутні більш половини членів Спостережної Ради. Рішення приймаються 2/3 голосів, що беруть участь у засіданні.