Президент

Асоціації українських виробників "Морозиво і заморожені продукти"
 
 
 
 
 
Бартковський Ігор Ілліч - президент Асоціації українських виробників "Морозиво і заморожені продукти". Академік міжнародної академії холоду.
 
Президент є вищою посадовою особою Асоціації.
Президент обирається Загальними зборами терміном на 5 років й у своїй діяльності підзвітний Загальним зборам.

 
 
 
 
ПРЕЗИДЕНТ АУВМ і ЗП:
 
• головує на Загальних зборах, підписує прийняті рішення;
• призначає секретаря Загальних зборів;
• визначає головні напрямки діяльності Асоціації і представляє їх Загальним зборам на затвердження;
• здійснює координаційні і контрольні функції в структурах Асоціації;
• затверджує положення по філії і представництву Асоціації і керівників цих структур і видає їм доручення;
• за згодою з Головою Спостережної Ради затверджує кандидатуру виконавчого директора і головного бухгалтера Виконавчої дирекції;
• готує розподіл фінансових і матеріальних засобів Асоціації по напрямкам її діяльності, подає на затвердження Спостережній Раді;
• без доручення діє від імені Асоціації, у тому числі представляє її інтереси у всіх державних органах, установах, підприємствах різних форм власності, судових органах України і за кордоном;
• здійснює юридичні дії без доручення від імені Асоціації;
• приймає рішення про пред'явлення претензій і позовів від імені Асоціації до організацій і громадян України, країнах СНД і в інших закордонних країнах відповідно до чинного законодавства; 
• представляє Асоціацію в міжнародних організаціях;
• видає накази та розпорядження по діяльності Асоціації, визначені Статутом.