13.09.2019

   Уряд затвердив Правила здійснення діяльності приватного акціонерного товариства “Експортно-кредитне агентство” зі страхування від комерційних та некомерційних ризиків, перестрахування та надання гарантій.

   Правилами визначаються:

   - вимоги до правил страхування, включаючи вимоги до сторін договору страхування, об’єктів (предметів) страхування, страхових сум, страхових премій (платежів), страхових тарифів, страхових ризиків, страхових випадків, порядку укладення і виконання договорів страхування, перестрахування та надання гарантій;

   - вимоги до забезпечення фінансової стійкості Товариства, включаючи систему управління ризиками, формування та використання страхових резервів, інших фондів та резервів;

   - вимоги до діяльності Товариства у зв’язку з наданням йому державної підтримки відповідно до бюджетного законодавства, у тому числі у вигляді кредитів з державного бюджету та державних гарантій;

   - форми контролю за діяльністю Товариства.

   Прийняте Урядове рішення створює умови для забезпечення захисту українських експортерів від ризиків неплатежів та фінансових втрат, а також підвищує конкурентоспроможність українських виробників на світових ринках.

Додаток: Постанова Кабінету Міністрів України від 21 серпня 2019 року № 772.