Національний університет біоресурсів і природокористування України

Ніколаєнко Станіслав Миколайович - ректор Національного університету біоресурсів і природокористування України, доктор педагогічних наук, професор          

Національний університет біоресурсів і природокористування України відповідно до статусу вищих навчальних закладів має IV рівень акредитації, є закладом дослідницького типу, який провадить освітню, науково-дослідну, науково-інноваційну, навчально-виробничу та інформаційно-консультаційну діяльність, спрямовану на вивчення сучасних проблем науки про життя і навколишнє природне середовище, використання, відтворення та збалансований розвиток біоресурсів наземних і водних екосистем, запровадження новітніх природоохоронних агро- і біотехнологій, технологій відродження безпечності та родючості ґрунтів, енергозберігаючих агротехнологій, екологічного і правового менеджменту в сільській місцевості, здійснення моніторингу і контролю за дотриманням стандартів, якістю і безпекою сільськогосподарської продукції, продуктів її переробки та довкілля. Національний університет біоресурсів і природокористування України є одним із провідних закладів освіти, науки і культури в Україні. У 3-х навчально-наукових інститутах та 13-ти факультетах базового закладу університету (м. Київ) і в 10-ти відокремлених підрозділах НУБіП України – регіональних вищих навчальних закладах І-ІІІ рівнів акредитації навчається понад 26 тис. студентів та більше 600 аспірантів, докторантів і пошукувачів. Навчальний процес і наукові дослідження в Університеті забезпечують понад 2600 науково-педагогічних і педагогічних працівників, у тому числі біля 300 професорів і докторів наук, понад 1000 доцентів і кандидатів наук. До складу Університету входять такі структурні підрозділи: навчально-наукові інститути; факультети; кафедри; науково-дослідні інститути, в тому числі: • Український науково-дослідний інститут сільськогосподарської радіології; • Українська лабораторія якості і безпеки продукції АПК; • Науково-дослідний та проектний інститут стандартизації і технологій екобезпечної та органічної продукції (м. Одеса); навчальні, навчально-наукові, науково-дослідні, проблемні науково-дослідні, проблемні наукові, навчально-науково-виробничі лабораторії; вищі навчальні заклади I-III рівня акредитації; навчально-дослідні господарства та дослідні станції та інші структурні підрозділи. Місія університету створювати, систематизувати, зберігати і поширювати сучасні наукові знання для покращення якості життя людей; готувати фахівців європейського і світового рівня інтелектуального та особистісного розвитку.

Адреса:
03041, Україна, м. Київ, вул. Героїв Оборони,15
тел./факс:: (044) 527-82-42
E-mail: rectorat@nubip.edu.ua   
           http://nubip.edu.ua