ТОВ "Галичина Ласунка"

Мазуренко Володимир Олександрович - директор ТОВ «Галичина Ласунка»

   Товариство з обмеженою відповідальністю «Галичина Ласунка» створене на підставі добровільної згоди фізичних осіб відповідно до рішення установчих зборів засновників № 1 від 8 грудня 2010 року, які об’єднали свої кошти з метою задоволення громадських потреб.

   Товариство є правонаступником прав та зобов’язань відкритого акціонерного товариства «Галичина», перетвореного у ТОВ «Галичина Ласунка» згідно з рішенням загальних зборів акціонерів ВАТ «Галичина» про реорганізацію.

   В свою чергу, відкрите акціонерне товариство «Галичина» було створене внаслідок реорганізації шляхом перетворення державного підприємства «Тернопільська маслосирбаза» у відповідності до Наказу Регіонального відділення Фонду державного майна по Тернопільській області від 18.03.1996 року № 283.

   На початку 2000-х років товариство пройшло реконструкцію і на даний час це прогресивне підприємство, що розвивається в напрямку збільшення потужності та підвищення якості продукції, постійно працює над впровадженням перспективних технологій, покращенням умов праці, вдосконаленням форм та методів управління.    Підприємством впроваджена та використовується система менеджменту безпечності харчових продуктів відповідно до вимог ISO 22000:2005, що підтверджується Сертифікатом, виданим 12.06.2015 року органом з сертифікації TUV SUD Management Service GmbH, м.Мюнхен, Німеччина. 31 березня 2014 року державним підприємством «Тернопільський науково-виробничий центр стандартизації, метрології та сертифікації» виданий Сертифікат на систему управління якістю, яким посвідчується, що система управління якістю стосовно виробництва морозива, вафлів листових та фігурних, яке здійснює ТОВ «Галичина Ласунка», відповідає вимогам ДСТУ ISO 9001:2009 «Системи управління якістю. Вимоги» та Сертифікат на систему управління безпечністю харчових продуктів, яким посвідчується, що система управління безпечністю харчових продуктів стосовно виробництва морозива, вафлів листових та фігурних, яке здійснює ТОВ «Галичина Ласунка», відповідає вимогам ДСТУ ISO 22000:2007 «Системи управління безпечністю харчових продуктів. Вимоги до будь-яких організацій харчового ланцюга».

   На виробничих потужностях підприємства виготовляється велика кількість найменувань морозива та вафельної продукції. Експорт продукції власного виробництва здійснюється в Білорусь, Азербайджан, Латвію, Казахстан, Естонію.

Адреса:
46010, Україна, м. Тернопіль, вул. Поліська, 10 
тел.: (0352) 52-33-57
E-mail: office@galichina.com
           www.lasunka.com