Інформація про вступ


Для того, щоб вступити в Асоціацію необхідно:

  - Направити лист про вступ в АУВМіЗП в якості члена Асоціації або асоційованого члена Асоціації; 

  - Оформити договір між підприємством та Асоціацією; 

  - Отримати дозвіл Спостережної Ради на вступ до Асоціації; 

  - Рішення Спостережної Ради повинне бути затверджено Загальними зборами Асоціації; 

  - Після отримання протоколу Загальних зборів про вступ в АУВМіЗП, підприємство вважається прийнятим в Асоціацію