Інститут продовольчих ресурсів Національної академії аграрних наук України

Сичевський Микола Петрович - Директор ІПР НААН України

Інститут продовольчих ресурсів здійснює наукове забезпечення розвитку харчових галузей, що має на меті створення ефективних технологій та високопродуктивного обладнання для виробництва конкурентоспроможних харчових продуктів високої біологічної цінності на основі фундаментальних досліджень фізико-хімічних властивостей харчової сировини, біохімічних і технологічних процесів її комплексної переробки та пошуку ефективних шляхів раціонального використання.

   Інститут продовольчих ресурсів є правонаступником Технологічного інституту молока та м’яса, який було створено в 1960 році. Для вирішення питань наукового забезпечення переробної галузі промисловості було розширено сферу діяльності інституту, зокрема в його структуру було введено нові відділи: технології цукровмісних продуктів і інгредієнтів; біоресурсів та переробки рослинної сировини; економічних досліджень; лабораторію борошномельно-круп`яного та хлібопекарного виробництва. З метою удосконалення координації наукових досліджень було посилено роботу в цьому напрямі та створено відділ координації наукових досліджень, інтелектуальної власності та підготовки наукових кадрів.

   Останніми роками було суттєво покращено кадровий потенціал інституту, зокрема збільшилась кількість докторів наук (з 2 до 9), кандидатів наук (з 22 до 30). Наразі в інституті працює 1 академік НААН та 5 член-кореспондентів НААН.

    Інститут продовольчих ресурсів є провідною установою з наукового забезпечення розвитку харчової та переробної промисловості України, має достатній кадровий потенціал і наукове забезпечення. З метою забезпечення координації робіт з виконання наукових досліджень у напрямі створення інноваційної харчової продукції та прискорення трансферу інновацій у промисловість на базі інституту створено науково-координаційний центр НААН з питань продовольства.

   Інститут продовольчих ресурсів НААН виконує функції секретаріату Технічного комітету стандартизації 140 (ТК 140) «Молоко, м’ясо та продукти їх переробки», який успішно здійснює передбачені Національною стандартизацією роботи із забезпечення молочної галузі національними стандартами, розробленими з належним залученням досягнень сучасної науки. Важливе місце у роботі ТК 140 посідають також роботи з гармонізації чинних міжнародних стандартів Міжнародної організації зі стандартизації ISO, Міжнародної молочної федерації FIL/IDF, Європейського комітету зі стандартизації CEN, у результаті виконання яких вітчизняні підприємства з переробки молока та виготовлення молочних продуктів мають можливість впроваджувати у свою діяльність методи аналізу та контролю молока і молочних продуктів, використовувані в актуальній світовій практиці, що є одним з чинників забезпечення виходу вітчизняної продукції на світові ринки. Зокрема, впродовж 2012 р. ТК 140 розглянув у встановленому порядку наступні нормативні документи щодо м`ясних і молочних продуктів та методів контролювання показників їх безпечності та якості: 16 національних стандартів ДСТУ, 1 гармонізований національний стандарт ДСТУ ISO, 6 змін до чинних ДСТУ, 1 стандарт організації України СОУ та 2 зміни до чинних СОУ.

Адреса:                                                          02660, м. Київ, вул. Марини Раскової, 4а тел.: (044) 517-17-37                                 факс: (044)517-02-28 E-mail: dir@ipr.net.ua,  dir.ipr@ukr.net