Донецький національний університет економіки і торгівлі ім. М. Туган-Барановського

Чернега Оксана Богданівна - ректор ДонНУЕТ

Донецький національний університет економіки і торгівлі має давню історію. Етапи його становлення наочно відображають періоди сучасної історії України. Університет, як навчальний заклад, бере свій початок з Вищих кооперативних інструкторських курсів, що функціонували при Центральному Українському кооперативному комітеті з осені 1917 року. На базі цих курсів у січні 1920 року за ініціативою професора М.І.Тугана-Барановського був створений Український кооперативний інститут.

   У 1992 році Донецький інститут радянської торгівлі змінив назву на Донецький державний комерційний інститут, а у 1998 році на підставі рішення Державної акредитаційної комісії і постанови Кабінету Міністрів України ВНЗ отримав найвищий четвертий рівень акредитації та статус університету. 

   Сьогодні Донецький національний університет економіки і торгівлі - це провідний торгово-економічний ВНЗ України. Зусилля професорсько-викладацького колективу університету спрямовані на постійне поновлення змісту та методів навчання, створення гнучкої системи підготовки спеціалістів для економіки України. За роки свого існування університет підготував біля 70 тис. cпеціалістів для економіки в цілому, торгівлі та громадського харчування зокрема. Внаслідок своєї плідної діяльності ДонНУЕТ перетворився у навчально-науковий центр економічної освіти, відомий своїми досягненнями далеко за межами України. 

   У складі університету діють 4 навчальних заклади першого рівня акредитації - Докучаєвський, Краматорський, Маріупольський і Шахтарський технікуми. За період з 1999 по 2002 рік ДонДУЕТ відкрив відокремлені навчальні заклади: Севастопольський економіко-технологічний факультет, Сімферопольський і Криворізький навчальні центри та Маріупольський навчально-консультаційний центр. 

   У ДонНУЕТі успішно реалізується концепція ступеневої підготовки спеціалістів: довузівська підготовка - молодший спеціаліст - бакалавр - кандидат наук -доктор наук. З усіх спеціальностей розроблені та втілюються інтегровані навчальні плани. 

   Випускники університету працюють у багатьох країнах світу. Тільки для країн дальнього зарубіжжя ВНЗ підготував біля 1000 спеціалістів. 

   Широке розповсюдження мають досягнення вчених ДонНУЕТу. В університеті працюють 32 доктори наук, 30 професорів, 161 кандидати наук, 116 доцентів. 

   Світове визнання одержали дослідження наукових шкіл з економіки та фінансів торгівлі, бухгалтерського обліку, аналізу і контролю, маркетингу та комерційної діяльності, маркетингового менеджменту, обладнання харчових виробництв, технології громадського харчування, охорони праці. Внесок учених і педагогів університету отримав високу оцінку Уряду України. 

   ДонНУЕТ успішно співпрацює з численними авторитетними міжнародними і вітчизняними структурами та організаціями. Учені університету працюють експертами Кабінету Міністрів України, комітетів Верховної Ради України, Вищої атестаційної комісії України. Вони беруть активну участь у розробці цілого ряду економічних законів, які приймаються Верховною Радою. 

   Донецький національний університет економіки і торгівлі ім.М.Тугана-Барановського одним з перших вищих навчальних закладів в Україні розпочав роботу над міжнародними науковими проектами у межах європейської програми TEMPUS/TACIS. Учені університету успішно співпрацюють із зарубіжними партнерами також у межах програми REAP Британської Ради при фінансуванні з боку фонду "Ноу-Хау", отримавши гранти на розробку економічних курсів, починаючи з 1998 року. Крім того, вчені ДонНУЕТу щорічно отримують гранти на участь у закордонних наукових конференціях і семінарах, публікації наукових статей у межах програм TACIS, Британської Ради, TREX, Фонду "Відродження", Агентства США з міжнародного розвитку (USAID). Тісні зв'язки ВНЗ підтримує з Каліфорнійським університетом США, Афінським університетом у Греції. Поряд з розвитком творчих контактів з ВНЗ дальнього зарубіжжя Донецький національний університет економіки і торгівлі продовжує давню співпрацю з ВНЗ Росії (Російська економічна академія ім.Г.В.Плеханова, Санкт-Петербурзький торгово-економічний університет, Воронезький університет, Московський університет споживчої кооперації). 

   Сьогодні ДонНУЕТ готує спеціалістів не тільки для сфери торгівлі та послуг, але й для інших галузей економіки, по праву ставши центром підготовки економічних кадрів у регіоні. Всупереч труднощам у країні, ВНЗ перебудовується відповідно до потреб часу, щоб тісніше інтегруватися в Європу та забезпечити незалежну Українську державу молодими кваліфікованими фахівцями. 

   Ураховуючи загальнодержавне і міжнародне визнання результатів діяльності університету, його вагомий внесок у розвиток національної освіти і наук Указом Президента України №169/2007 від 3 березня 2007 р. ДонДУЕТу було надано статус національного.

Адреса:
50042,Україна, Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, вул. Курчатова, 13
Тел: (056) 493 31 92
E-mail: donduet_ukraine@ukr.net