Виконавча дирекція

Асоціації українських виробників "Морозиво і заморожені продукти"


 
 
 
 
 
 
  Бахур Еліна Валентинівна – виконавчий директор
 
 
 
 
 
 
  Пахолюк Віталій Степанович – заступник виконавчого директора
 
 
 
 
 
 
  Ісакова Тетяна Вікторівна – головний бухгалтер  

 

 

 
 
 
Михайлик Людмила Борисівна – начальник технологічного відділу

 

 

Руднева Наталя – секретар-референт

 
 
 
 
 
 Швець Віталій – менеджер
   

Виконавча дирекція АУВМ і ЗП:

• Виконавча дирекція здійснює свою фінансову, господарську та іншу статутну діяльність по забезпеченню досягнення цілей і    задач Асоціації відповідно до рішень Загальних зборів, Спостережної Ради, Президента Асоціації.

• Виконавчу дирекцію очолює Виконавчий директор, якого призначає наказом Президент Асоціації.

• Виконавча дирекція підзвітна Президенту Асоціації та її Виконавчому директору.

         Виконавчий директор АУВМ і ЗП:

• підзвітний Президенту Асоціації;

• здійснює поточне керівництво діяльністю Виконавчої дирекції;

• представляє інтереси Асоціації у всіх установах, у тому числі в державних органах за дорученням;

•  несе відповідальність за господарську діяльність Асоціації;

• складає посадові інструкції та інші положення, що регламентують умови праці працівників Асоціації, і подає на затвердження Президенту Асоціації;

• забезпечує дотримання трудового законодавства і трудової дисципліни, відповідає за виконання необхідних заходів по техніці безпеки і санітарних норм, працівниками Асоціації;

• вирішує інші питання в межах своєї компетенції;

• за погодженням із Президентом Асоціації приймає на роботу і звільняє співробітників Виконавчої дирекції.