19.04.2017

 

   За підсумками ІІ Українського форуму бізнесу, який відбувся 10 квітня в Києві за участі Прем’єр-міністра України, його організаторами, лідерами найбільш впливових об'єднань української бізнес-спільноти УСПП, ФРУ, Ради підприємців при КМУ, ТППУ, Української бізнес ініціативи направлена заява до Президента, голів уряду та парламенту України. «Український бізнес вимагає від влади жорсткого викорінення корупції на всіх рівнях, започаткування економічного курсу, спрямованого на швидке економічне зростання, створення нових робочих місць та відкриття нових можливостей для розвитку бізнесу», – наголошується в заяві.

   Представники бізнес-спільноти підкреслюють, що з часу проведення першого Українського форуму бізнесу (18 березня 2016 року) у соціально-економічному становищі України відбулися певні позитивні зрушення. Однак в країні продовжується економічна криза, посилюється політична нестабільність та розкол в суспільстві. У 2016 році у порівнянні з 2013 роком ВВП на душу населення зменшився майже у 2 рази (з $ 4 тис, до $ 2,2 тис.). Експорт знову знизився навіть на фоні відчутного падіння протягом 2014-2015 років. Загалом понад 75% в українському експорті складають сировина та товари первісної переробки з низькою доданою вартістю.

   Серед багатьох проблем, що заважають сталому економічному розвитку, в заяві, перш за все, наголошується на фактичному припиненні кредитування реального сектору економіки та МСП, високу вартість кредитів. Причина цього – недостатня координованість дій між парламентом, урядом та НБУ, недосконалість грошово-кредитної політики в державі.

   Під загрозою знищення опинилися цілі сектори промисловості, що є національним надбанням України: аерокосмічна галузь, транспортне та енергетичне машинобудування. Високих масштабів набуває трудова міграція та відтік за кордон високопрофесійних кадрів.

   Представники ділової спільноти наголошують на поступово зростаючому фіскальному навантаженні, надлишковому регулюванні діяльності малого бізнесу, втручанні держави у господарську діяльність підприємців, значному підвищенні вартості енергоносіїв та комунальних послуг, постійному нарощуванні вартості тарифів природних монополій. Все це, на їх думку, зумовлює згортання ділової активності в Україні.

   «Необхідно наполегливо працювати над власним економічним розвитком, виборюючи зростання конкурентоспроможності економіки, «зелене світло» для малого і середнього бізнесу, приток інвестицій, високий рівень життя людей. Шляхом рівноправного взаємовідповідального партнерства влади і бізнесу, соціального діалогу, роль якого весь час посилюється, необхідно, не гаючи часу, виходити на втілення в життя національної економічної стратегії, програм за напрямками розвитку промисловості і підприємництва», – прокоментував заяву президент УСПП Анатолій Кінах.